De vier pijlers van amplitie

Er zijn vier pijlers waar amplitie zich op kan richten: gezondheid, bevlogenheid, talentontwikkeling en werk-/leefinrichting.

Onder gezondheid valt beweging, voeding en ontspanning. Denk aan werk-privé balans, energiemanagement en leefstijl. Met bevlogenheid bedoelen we dat je een bevlogen, geïnspireerd persoon bent. Denk aan onderwerpen zoals vitaliteit, veerkracht, zelfvertrouwen en positieve relaties. Bij talentontwikkeling gaat het om het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van jouw talenten. Thema’s die hierbij aansluiten zijn bijvoorbeeld authenticiteit, zingeving, waarden, autonomie en succes. Tot slot hebben we werk-/leefinrichting. Bij deze pijler gaat het om twee dingen. Enerzijds om de inrichting van jouw fysieke omgeving op het werk en in je privé. Anderzijds gaat het om inhoudelijke inrichting van wat je doet. Is jouw werk zo ingericht dat het aansluit bij jou als persoon? Is jouw leven zo ingericht dat jij kunt uitblinken in wie jij bent? Zijn jouw omstandigheden optimaal om (werk)gelukkig te kunnen zijn?

De cursussen in de Talent College Academy spelen allemaal in op deze vier pijlers van amplitie om jouw mentale fitheid te vergroten.