Veranderende wereld

Onze manier van leven en werken is door de eeuwen heen continu aan veranderingen onderhevig geweest. Binnen onze maatschappij zijn wij altijd bezig een beter leven te ontwikkelen, waarbij de focus ligt op sneller en efficiënter werken. Arbeidskracht werd veelal vervangen door machinekracht, waardoor ons leven een stuk comfortabeler werd. We vonden al snel machines uit die het lichamelijke werk deels van ons konden overnemen, zodat wij meer met onze hersenen konden werken. Door de technologische vooruitgang maakten we de afgelopen twintig jaar meer ontwikkelingen mee dan eerder in tweehonderd jaar. Deze vooruitgang zorgde voor een enorme groei in onze welvaart en dit heeft een sterke invloed op onze huidige wereld uitgeoefend.

We leven tegenwoordig in een digitaal tijdperk waarin (technologische) vooruitgang centraal staat. De snelle veranderingen en toegenomen welvaart brachten met zich mee dat mensen steeds meer op eigen kracht moeten kunnen functioneren en aan wie andere eisen worden gesteld dan voorheen. Amerikanen gebruiken veelvuldig het begrip VUCA om de wereld waarin we op dit moment leven te beschrijven. VUCA staat voor Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous. Vertaald hebben we te maken met een wereld die snel verandert en onzeker, complex en ambigu is geworden.

De snelle veranderingen verwijzen naar de technologische vooruitgang. Onzekerheid verwijst naar de mate waarin we tegenwoordig beperkt zijn onze eigen toekomst te voorspellen en de onzekerheid die hieruit voortvloeit. Complexiteit verwijst naar de hoeveelheid factoren waar we tegenwoordig rekening mee moeten houden. De hoeveelheid factoren en hun onderlinge relaties maken onze omgeving complex. Ambiguïteit verwijst tot slot naar een gebrek aan duidelijkheid. We weten niet hoe ons vakgebied er over tien jaar uitziet. We kunnen niet voorspellen of een businessmodel niet alleen aansluit bij de huidige behoefte, maar ook voorziet in een toekomstige behoefte. Het is niet meer logisch om dertig jaar hetzelfde werk bij dezelfde werkgever te doen na je studie. Ambiguïteit zorgt ervoor dat oorzaak-en-gevolgrelaties niet meer vanzelfsprekend zijn en dat organisaties veel meer moeten experimenteren om te ontdekken wat werkt. Dat we tegenwoordig leven in een VUCA-wereld brengt met zich mee dat de arbeidsmarkt en de werkende mens tevens veranderingen doormaken.