Introductie

‘Wat als we investeren in onze mensen en ze gaan weg?’
‘Wat als we het niet doen… en ze blijven?’

In een notendop geeft dit zakelijke dilemma een probleem weer dat zich voordoet op de arbeidsmarkt. Het klinkt misschien als een cliché en je denkt misschien dat er tegenwoordig niet meer zo gedacht wordt, maar vergelijkbare gesprekken vinden écht nog steeds plaats. ‘Wij zijn nog niet toe aan preventie aan de voorkant [amplitie], al onze budgetten gaan momenteel naar het oplossen van problemen zoals het hoge ziekteverzuimcijfer.’ ‘Wij scholen onze mensen binnen hun vakgebied. Willen ze algemene vaardigheden ontwikkelen of een andere opleiding volgen dan zijn ze er vrij in om dit in hun eigen tijd te doen.’ ‘We doen het al jaren op deze manier en onze mensen weten wat ze doen. Extra ontwikkeling is niet nodig.’ Om maar eens drie uitspraken te noemen die wij regelmatig te horen krijgen in onze gesprekken met directeuren, managers en ja, zelfs HR-medewerkers.

Wij willen mens en organisatie er zich bewust van laten worden dat juist mensen het verschil kunnen maken. Zeker nu, in onze huidige tijd van snelle veranderingen, onduidelijkheid en onzekerheid, is investeren in menselijk kapitaal een belangrijke voorwaarde voor het succes van organisaties. Amplitie is hét kernbegrip uit de positieve organisatiepsychologie, waarbij het draait om bevorderen in plaats van voorkomen (preventie) of herstellen (curatie). Amplitie is dé oplossing om succes te behalen in onze huidige en toekomstige wereld. Door te werken aan amplitie kunnen organisatiebehoeften en medewerkerbehoeften optimaal op elkaar afgestemd worden. Dit resulteert in drie win-win-winuitkomsten:

  • Meer welbevinden
  • Beter functioneren
  • Groot organisatiesucces

Thema’s als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, bevlogenheid, employee experience en werkgeluk nemen al een steeds centralere positie in bij organisatiedoelstellingen. Hoe kan amplitie met deze thema’s in verband gebracht worden? Enerzijds is amplitie niet een thema, maar een focus in de werkwijze. Als het gaat om duurzame inzetbaarheid wordt bijvoorbeeld nog vaak gewerkt vanuit de gedachte om problemen te voorkomen of op te lossen. Beleid is gericht op aspecten die er mogelijk voor zorgen dat medewerkers in de toekomst niet meer inzetbaar zijn. Denk aan het voeren van functioneringsgesprekken met als doel om tekorten van medewerkers tijdig te identificeren en er dan iets aan te doen. Vergeten wordt te kijken naar mogelijkheden om inzetbaarheid te vergroten. Een amplitieve werkwijze is het voeren van ontwikkelgesprekken om te ontdekken hoe iemand gemotiveerd zijn werk kan blijven doen. Hetzelfde geldt voor werkgeluk; vaak wordt gekeken naar redenen waarom iemand niet meer gelukkig is en dit wordt hersteld. Het mooiste is om, ongeacht het huidige geluksniveau, te kijken hoe werkgeluk vergroot kan worden. Anderzijds biedt amplitie een overkoepelend geheel om menselijk kapitaal te bevorderen. Thema’s als vitaliteit, motivatie, betrokkenheid, verbinding en bevlogenheid zijn losse positieve toestanden die bevorderd kunnen worden. Werken aan amplitie houdt een geheel in dat meer oplevert dan de som der delen.

‘Investeren in medewerkers kost geld.
Niet investeren in medewerkers kost kapitalen.’