Werken aan amplitie

Amplitiedeskundigen zijn de mensen die zich bezighouden met potentieontwikkeling binnen organisaties. Gestreefd wordt naar een amplitieve organisatiecultuur waarbinnen enerzijds de werkgever faciliteert en stimuleert dat medewerkers hun welbevinden en functioneren optimaliseren. Anderzijds vertonen medewerkers amplitief gedrag: groeigedrag dat bijdraagt aan het bevorderen van het eigen welbevinden en functioneren. De amplitiedeskundige managet alles omtrent amplitie in de organisatie. Op deze manier kan de amplitieve werkwijze onderdeel uitmaken van het DNA van organisaties.

Talent College begeleidt medewerkers, teams en organisaties bij het werken aan amplitie. Onder andere door amplitiedeskundigen op te leiden. Wil jij meer weten over werken aan amplitie op organisatieniveau of wil je misschien ook amplitiedeskundige worden? Kijk eens naar het volgende:

Ons boek bestaat uit de volgende inhoud:

Deel 1 Introductie in amplitie

Hoofdstuk 1 Investeren in menselijk kapitaal
Hoofdstuk 2 Het amplitiemodel
Hoofdstuk 3 Verantwoordelijkheid amplitie
Hoofdstuk 4 Werkwijze amplitiedeskundige

Deel 2 De vier pijlers van amplitie

Hoofdstuk 5 Pijler gezondheid
Hoofdstuk 6 Pijler bevlogenheid
Hoofdstuk 7 Pijler talentmanagement
Hoofdstuk 8 Pijler werkinrichting

Deel 3 Amplitie in context

Hoofdstuk 9 Amplitie en leiderschap
Hoofdstuk 10 Stimuleren van medewerkers
Hoofdstuk 11 Amplitie in de samenleving
Hoofdstuk 12 Aan de slag

Koop hier het boek!